Aeronautical information publication

Výraz: „Aeronautical information publication“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical information publication
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical information publication
  • Skratka / Abbreviation: AIP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical information publication.

Aeronautical information publication má skratku AIP. AIP (Aeronautical information publication) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.