Aeronautical information regulation and control

Výraz: „Aeronautical information regulation and control“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical information regulation and control
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical information regulation and control
  • Skratka / Abbreviation: AIRAC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical information regulation and control.

Aeronautical information regulation and control má skratku AIRAC. AIRAC (Aeronautical information regulation and control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.