Aeronautical maps and charts

Výraz: „Aeronautical maps and charts“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical maps and charts
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical maps and charts
  • Skratka / Abbreviation: MAP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical maps and charts.

Aeronautical maps and charts má skratku MAP. MAP (Aeronautical maps and charts) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.