Aeronautical navigation chart – small scale followed by name/title and scale

Výraz: „Aeronautical navigation chart – small scale followed by name/title and scale“

  • Slovensky / Slovak: Aeronautical navigation chart – small scale followed by name/title and scale
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aeronautical navigation chart – small scale followed by name/title and scale
  • Skratka / Abbreviation: ANCS …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aeronautical navigation chart – small scale followed by name/title and scale.

Aeronautical navigation chart – small scale (followed by name/title and scale) má skratku ANCS…. ANCS… (Aeronautical navigation chart – small scale (followed by name/title and scale)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.