After passing

Výraz: „After passing“

  • Slovensky / Slovak: After passing
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: After passing
  • Skratka / Abbreviation: APSG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu After passing.

After passing má skratku APSG. APSG (After passing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.