Air-report

Výraz: „Air-report“

  • Slovensky / Slovak: Air-report
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Air-report
  • Skratka / Abbreviation: AIREP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Air-report.

Air-report má skratku AIREP. AIREP (Air-report) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.