Air-to-air

Výraz: „Air-to-air“

  • Slovensky / Slovak: Air-to-air
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Air-to-air
  • Skratka / Abbreviation: A/A
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Air-to-air.

Air-to-air má skratku A/A. A/A (Air-to-air) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.