Air traffic flow management

Výraz: „Air traffic flow management“

  • Slovensky / Slovak: Air traffic flow management
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Air traffic flow management
  • Skratka / Abbreviation: ATFM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Air traffic flow management.

Air traffic flow management má skratku ATFM. ATFM (Air traffic flow management) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.