Air traffic services

Výraz: „Air traffic services“

  • Slovensky / Slovak: Air traffic services
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Air traffic services
  • Skratka / Abbreviation: ATS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Air traffic services.

Air traffic services má skratku ATS. ATS (Air traffic services) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.