Air traffic services reporting office

Výraz: „Air traffic services reporting office“

  • Slovensky / Slovak: Air traffic services reporting office
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Air traffic services reporting office
  • Skratka / Abbreviation: ARO
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Air traffic services reporting office.

Air traffic services reporting office má skratku ARO. ARO (Air traffic services reporting office) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.