AIRAC

Výraz: „AIRAC“

  • Slovensky / Slovak: AIRAC
  • Česky / Czech: AIRAC
  • Anglicky / English: AIRAC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu AIRAC.

Regulovaný systém řízení leteckých informací, jehož účelem je v časovém předstihu informovat o událostech způsobujících význačné změny v provozní praxi. Tyto informace vstupují v platnost ve stanovených datech.