airborne self-protection jammer

Výraz: „airborne self-protection jammer“

  • Slovensky / Slovak: airborne self-protection jammer
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: airborne self-protection jammer
  • Skratka / Abbreviation: ASPJ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: najpoužívanejšie skratky.