Aircraft

Výraz: „Aircraft“

  • Slovensky / Slovak: Aircraft
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aircraft
  • Skratka / Abbreviation: ACFT
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aircraft.

Aircraft má skratku ACFT. ACFT (Aircraft) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.