Aircraft parking/docking chart followed by name/title

Výraz: „Aircraft parking/docking chart followed by name/title“

  • Slovensky / Slovak: Aircraft parking/docking chart followed by name/title
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aircraft parking/docking chart followed by name/title
  • Skratka / Abbreviation: APDC …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aircraft parking/docking chart followed by name/title.

Aircraft parking/docking chart (followed by name/title) má skratku APDC…. APDC… (Aircraft parking/docking chart (followed by name/title)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.