AIRMET

Výraz: „AIRMET“

  • Slovensky / Slovak: AIRMET
  • Česky / Czech: AIRMET
  • Anglicky / English: AIRMET
  • Skratka / Abbreviation: AIRMET
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: odborné výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu AIRMET.

Informace o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of lowlevel aircraft operations