AIRMET informácia

Výraz: „AIRMET informácia“

  • Slovensky / Slovak: AIRMET informácia
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: AIRMET information
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu AIRMET informácia.

Informácia pripravovaná meteorologickou výstražnou službou upozorňujúca na vybrané pozorované alebo predpovedané meteorologické javy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letov uskutočňovaných v nízkych hladinách a ktoré neboli zahrnuté do predpovede pre lety v nízkych hladinách v príslušnej letovej informačnej oblasti alebo v jej časti.