AIRPROX

Výraz: „AIRPROX“

  • Slovensky / Slovak: AIRPROX
  • Česky / Czech: AIRPROX
  • Anglicky / English: AIRPROX
  • Skratka / Abbreviation: AIRPROX
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéra.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu AIRPROX.

Kódový výraz používaný při hlášení událostí v letovém provozu a k označení blízkosti letadel.

Kódový výraz používaný pri hlásení udalosti v letovej prevádzke na označenie blízkosti lietadiel.