Airspeed gain

Výraz: „Airspeed gain“

  • Slovensky / Slovak: Airspeed gain
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Airspeed gain
  • Skratka / Abbreviation: ASPEEDG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Airspeed gain.

Airspeed gain má skratku ASPEEDG. ASPEEDG (Airspeed gain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.