Airspeed loss

Výraz: „Airspeed loss“

  • Slovensky / Slovak: Airspeed loss
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Airspeed loss
  • Skratka / Abbreviation: ASPEEDL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Airspeed loss.

Airspeed loss má skratku ASPEEDL. ASPEEDL (Airspeed loss) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.