Ak nie je možné

Výraz: „Ak nie je možné“

  • Slovensky / Slovak: Ak nie je možné
  • Česky / Czech: Není-li možné
  • Anglicky / English: If not possible
  • Skratka / Abbreviation: INP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilot.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ak nie je možné.

Není-li možné – If not possible