Aká je moja vzdialenosť k vašej stanici

Výraz: „Aká je moja vzdialenosť k vašej stanici“

  • Slovensky / Slovak: Aká je moja vzdialenosť k vašej stanici
  • Česky / Czech: Jaká je moje vzdálenost k vaší stanici
  • Anglicky / English: What is my distance to your station
  • Skratka / Abbreviation: QGE
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aká je moja vzdialenosť k vašej stanici.

Jaká je moje vzdálenost k vaší stanici? nebo Vaše vzdálenost k mé stanici je (číselný údaj a jednotky) (používá se v radiotelegrafii jako Q kód) – What is my distance to your station? or Your distance to my station is (distance figures and units) (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)