Akrobatické lety

Výraz: „Akrobatické lety“

  • Slovensky / Slovak: Akrobatické lety
  • Česky / Czech: Akrobatické lety
  • Anglicky / English: Aerobatics
  • Skratka / Abbreviation: WB
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: civilné letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Akrobatické lety.

Akrobatické lety – Aerobatics