Aktivované

Výraz: „Aktivované“

  • Slovensky / Slovak: Aktivované
  • Česky / Czech: Aktivováno
  • Anglicky / English: Activated
  • Skratka / Abbreviation: CA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aktivované.

Aktivováno – Activated