ALERFA

Výraz: „ALERFA“

  • Slovensky / Slovak: ALERFA
  • Česky / Czech: ALERFA
  • Anglicky / English: ALERFA
  • Skratka / Abbreviation: ALERFA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľníky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu ALERFA.

Kódový výraz používaný k označení údobí pohotovosti.

Kódový výraz používaný na označenie obdobia pohotovosti.