Alert phase

Výraz: „Alert phase“

  • Slovensky / Slovak: Alert phase
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Alert phase
  • Skratka / Abbreviation: ALERFA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Alert phase.

Alert phase má skratku ALERFA. ALERFA (Alert phase) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.