Alfa

Výraz: „Alfa“

  • Slovensky / Slovak: Alfa
  • Česky / Czech: Alfa
  • Anglicky / English: Alfa
  • Skratka / Abbreviation: Alfa
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Alfa.

Alfa predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena A. Anglická výslovnosť: (AL-FAH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: alfa. Písmeno A predstavuje v morzeovej abecede kód • -. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.