Alfanumerické znaky

Výraz: „Alfanumerické znaky“

  • Slovensky / Slovak: Alfanumerické znaky
  • Česky / Czech: Alfanumerické znaky
  • Anglicky / English: Alphanumeric characters – alphanumerics
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lety.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Alfanumerické znaky.

Společný výraz pro písmena a číslice (znaky).