All up weight

Výraz: „All up weight“

  • Slovensky / Slovak: All up weight
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: All up weight
  • Skratka / Abbreviation: AUW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu All up weight.

All up weight má skratku AUW. AUW (All up weight) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.