Alternate aerodrome

Výraz: „Alternate aerodrome“

  • Slovensky / Slovak: Alternate aerodrome
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Alternate aerodrome
  • Skratka / Abbreviation: ALTN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Alternate aerodrome.

Alternate (aerodrome) má skratku ALTN. ALTN (Alternate (aerodrome)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.