Altimeter check location

Výraz: „Altimeter check location“

  • Slovensky / Slovak: Altimeter check location
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Altimeter check location
  • Skratka / Abbreviation: ACL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Altimeter check location.

Altimeter check location má skratku ACL. ACL (Altimeter check location) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.