Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground

Výraz: „Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground“

  • Slovensky / Slovak: Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
  • Skratka / Abbreviation: QNH
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground.

Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground má skratku QNH. QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.