Altokumulus

Výraz: „Altokumulus“

  • Slovensky / Slovak: Altokumulus
  • Česky / Czech: Altocumulus
  • Anglicky / English: Altocumulus
  • Skratka / Abbreviation: AC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká meteorológia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Altokumulus.

Altocumulus – Altocumulus

Altocumulus má skratku AC. AC (Altocumulus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.