Altostratus

Výraz: „Altostratus“

  • Slovensky / Slovak: Altostratus
  • Česky / Czech: Altostratus
  • Anglicky / English: Altostratus
  • Skratka / Abbreviation: AS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: trate.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Altostratus.

Altostratus – Altostratus

Altostratus má skratku AS. AS (Altostratus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.