Alžírsko

Výraz: „Alžírsko“

  • Slovensky / Slovak: Alžírsko
  • Česky / Czech: Alžírsko
  • Anglicky / English: Algeria
  • Skratka / Abbreviation: 7T
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Alžírsko.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Alžírsko (Algeria ), pozostáva zo znakov 7T. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.