Amber

Výraz: „Amber“

  • Slovensky / Slovak: Amber
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Amber
  • Skratka / Abbreviation: A
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Amber.

Amber má skratku A. A (Amber) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.