Ampér

Výraz: „Ampér“

  • Slovensky / Slovak: Ampér
  • Česky / Czech: Ampér
  • Anglicky / English: Ampere
  • Skratka / Abbreviation: A
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ampér.

Proud jednoho ampéru je proud, který při stálém průtoku dvěmi přímými, rovnoběžnými, velmi dlouhými vodiči, zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 2×10-7 N na 1 m délky.