Angola

Výraz: „Angola“

  • Slovensky / Slovak: Angola
  • Česky / Czech: Angola
  • Anglicky / English: Angola
  • Skratka / Abbreviation: D2
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Angola.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Angola (Angola ), pozostáva zo znakov D2. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.