Áno alebo potvrdzujem alebo potvrdenie alebo to je správne

Výraz: „Áno alebo potvrdzujem alebo potvrdenie alebo to je správne“

  • Slovensky / Slovak: Áno alebo potvrdzujem alebo potvrdenie alebo to je správne
  • Česky / Czech: Ano nebo potvrzuji nebo potvrzení nebo to je správně
  • Anglicky / English: Yes or affirm or affirmative or that is correct
  • Skratka / Abbreviation: AFM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Áno alebo potvrdzujem alebo potvrdenie alebo to je správne.

Ano nebo potvrzuji nebo potvrzení nebo to je správně – Yes or affirm or affirmative or that is correct