Approach

Výraz: „Approach“

  • Slovensky / Slovak: Approach
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Approach
  • Skratka / Abbreviation: APCH
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Approach.

Approach má skratku APCH. APCH (Approach) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.