Approach control office or approach control or approach control service

Výraz: „Approach control office or approach control or approach control service“

  • Slovensky / Slovak: Approach control office or approach control or approach control service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Approach control office or approach control or approach control service
  • Skratka / Abbreviation: APP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Approach control office or approach control or approach control service.

Approach control office or approach control or approach control service má skratku APP. APP (Approach control office or approach control or approach control service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.