Approve or approved or approval

Výraz: „Approve or approved or approval“

  • Slovensky / Slovak: Approve or approved or approval
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Approve or approved or approval
  • Skratka / Abbreviation: APV
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Approve or approved or approval.

Approve or approved or approval má skratku APV. APV (Approve or approved or approval) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.