Approximate or approximately

Výraz: „Approximate or approximately“

  • Slovensky / Slovak: Approximate or approximately
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Approximate or approximately
  • Skratka / Abbreviation: APRX
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Approximate or approximately.

Approximate or approximately má skratku APRX. APRX (Approximate or approximately) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.