Apríl

Výraz: „Apríl“

  • Slovensky / Slovak: Apríl
  • Česky / Czech: Duben
  • Anglicky / English: April
  • Skratka / Abbreviation: APR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: odborné výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Apríl.

Duben – April

April má skratku APR. APR (April) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.