Apron

Výraz: „Apron“

  • Slovensky / Slovak: Apron
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Apron
  • Skratka / Abbreviation: APN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Apron.

Apron má skratku APN. APN (Apron) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.