Area chart

Výraz: „Area chart“

  • Slovensky / Slovak: Area chart
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Area chart
  • Skratka / Abbreviation: ARC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Area chart.

Area chart má skratku ARC. ARC (Area chart) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.