Area control centre or area control

Výraz: „Area control centre or area control“

  • Slovensky / Slovak: Area control centre or area control
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Area control centre or area control
  • Skratka / Abbreviation: ACC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Area control centre or area control.

Area control centre or area control má skratku ACC. ACC (Area control centre or area control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.