Area forecast for low-level flights

Výraz: „Area forecast for low-level flights“

  • Slovensky / Slovak: Area forecast for low-level flights
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Area forecast for low-level flights
  • Skratka / Abbreviation: GAMET
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Area forecast for low-level flights.

Area forecast for low-level flights má skratku GAMET. GAMET (Area forecast for low-level flights) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.