Area minimum altitude

Výraz: „Area minimum altitude“

  • Slovensky / Slovak: Area minimum altitude
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Area minimum altitude
  • Skratka / Abbreviation: AMA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Area minimum altitude.

Area minimum altitude má skratku AMA. AMA (Area minimum altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.