Area navigation

Výraz: „Area navigation“

  • Slovensky / Slovak: Area navigation
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Area navigation
  • Skratka / Abbreviation: RNAV
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Area navigation.

Area navigation má skratku RNAV. RNAV (Area navigation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.