areál letiska

Výraz: „areál letiska“

  • Slovensky / Slovak: areál letiska
  • Česky / Czech: areál letiště
  • Anglicky / English: airport area
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letiská.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu areál letiska.

Areál letiska Areál letiska zahŕňa priestor verejnej oblasti (Landside), hospodárskej oblasti a neverejnej – letovej oblasti (Airside). Hospodárska a neverejná letová oblasť sú zreteľne vymedzené a vyznačené.